لغو پیش شروع

خانم یلدا پارسی-مدیر پرستاری

مدیر پرستاری، مدیر واحد بهبود کیفیت، هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان، کارشناس IPD

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان از دانشگاه Royal College Of Surgons In Ireland

  • 2 سال  سابقه کار در بیمارستان دکتر خدادوست 
  • 4 سال سابقه کار به عنوان مدیر پروژه در    Dubai health care City 
  • 2 سال سوپروایزر بالینی و کارشناس بهبود کیفیت در American Hospital Dubai 
  • 2 سال مترون و مدیر داخلی در Canadian Specialist Hospital Dubai 
  • RN Case MAnager  در Princess Margaret Hospita, تورنتو، کانادا