لغو پیش شروع

دکتر مهرداد امیرآبادی

جراح فوق تخصص گوش و حلق و بینی

  • دارای فلوشیپ اتولوژی و نورو-اتولوژی از تورنتو-کانادا
  • دارای فلوشیپ اتولوژی و نورو-اتولوژی از تهران-ایران
  • جراح اتندینگ جراحی گوش و حلق و بینی و جراحی سروگردن ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز -ایران
  • رئیس انجمن گوش وحلق و بینی و جراحی سرو گردن استان فارس –ایران
  • شاغل در بیمارستان  میرحسینی