لغو پیش شروع

دکتر محمود آرام

 فوق تخصص قرنیه ‌/ فوق تخصص گلوکوم

  • فارغ التحصیل تخصص چشم پزشکی از دانشگاه اصفهان- ایران
  • تکمیل دوره ی فوق تخصص لیزیک و PRK از دانشگاه ویلز آی، فیلادفیا، پنسیلوانیا، آمریکا
  • تکمیل دوره ی گلوکوم از دانشگاه ویلز آی ، فیلادفیا، پنسیلوانیا، آمریکا
  • دارای سابقه کار در بیمارستان فیض اصفهان – ایران
  • دارای سابقه کار در بیمارستان فارابی اصفهان – ایران