لغو پیش شروع

دکتر سعید مرزبان

پزشک جراح پلاستیک  /  جراح پلاستیک فوق تخصص جمجمه و فک و صورت

  • دارای گواهی دوره بین المللی پایه AO در جراحی جمجمه وفک و صور ت از سوِئیس ۱۳۹۰
  • دارای گواهی دوره بین المللی فلوشیپ جراحی پلاستیک از دانشگاه پزشکی یل از کشور آمریکا ۱۳۸۶
  • دارای گواهی دوره بین المللی پایه AO در جراحی جمجمه وفک و صور ت از کشور سوِئیس ۱۳۸۵
  • دارای گواهی فوق جراحی پلاستیک دانشگاه  بهشتی ایران
  • دارای مدرک جراح عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
  • شاغل در بیمارستان  میرحسینی