لغو پیش شروع

دکتر سید محمدعلی معلم

جراح فوق تخصص قرنیه  /  جراح فوق تخصص گلوکوم  /  جراح فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف چشم

  • فارغ التحصیل تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز -ایران
  • تکمیل دوره ی جراحی پلاستیک چشم  و انحراف شهید بهشتی تهران- ایران
  • تکمیل دوره ی فوق تخصص آب مروارید دانشگاه شهید بهشتی تهران-ایران
  • تکمیل دوره آموزشی لیزیک  از کشور ژاپن
  • تکمیل دوره آموزشی گلوکوم از کشور اسپانیا
  • دارای سابقه ی کار در بیمارستان میرحسینی شیراز-ایران
  • دارای سابقه ی کار در بیمارستان مسلمین شیراز-ایران
  • دارای سابقه ی کار در بیمارستان بصیرشیراز-ایران
  • دارای سابقه ی کار در بیمارستان بقیه الله (مرکز ترومای بیماران جنگی) تهران-ایران