واژه نامه پزشکی

>

معنی کلمه

Term

بافت چربی

Adipose Tissue

چاقی

Adiposity

آنانسفالی

Anencephaly

آنژیوتانسینوژن

Angiotensin

ضد سرطان زا

Anticarcinogenic

ضد فشار خون 

Antihypertensive

ضدانعقاد 

Antilipogenic

آتاکسیا، ناهماهنگی یا بی نظمی حرکات عضلات

Ataxia

تصلب شرایین، آترواسکلروزیس

Atherosclerosis

تصلب شرایین، آترواسکلروز

Atherosclerosis

آتتوز، حرکت پریشی

Athetosis

خودایمنی

Autoimmune

آنفولانزای مرغی

Avian Flu

زیربغل

Axillary

آکسون، آسه

Axon

صفرا

Bile

صفراوی

Biliary

خون 

Blood

لخته شدن خون 

Blood Clotting

سرطان پستان 

Breast Cancer

مویرگی

Capillary

قلبی عروقی 

Cardiovascular

قلبی - عروقی

Cardiovascular

بیماری قلبی - عروقی

Cardiovascular Disease

غضروف

Cartilage

مخچه ای

Cerebellar

مایع مغزی نخاعی

Cerebrospinal Fluid

نورتابی شیمیایی

Chemiluminescence

روده بزرگ

Colon

بی اثرسازی، غیرفعال سازی

Deactivation

نرخ مرگ و میر

Death Rate

اسهال

Diarrhea

ادرارآور

Diuretics

ورم، آماس

Edema

الکترومیوگرافی، ماهیچه نگاری برقی، نوار عصب و عضله

Electromyography

بیماری های غدد

Endocrine Diseases

آندوسكوپي، درون بینی

Endoscopy

همه‌گیرشناسی، اِپیدمیولوژی

Epidemiology

کیسه صفرا

Gall Bladder

معده

Gastric